zadzwoń do nas:  791 975 606

Skontaktuj sie z nami

Regulamin obiektu

„Sielski Zakątek”

Pobyt w obiekcie równoważny jest

z akceptacją regulaminu.

Zasady wpłacania zadatku
 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość jest zobowiązany do dokonania wpłaty zadatku w terminie 5 dni od złożenia rezerwacji.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłacie zadatku w ustalonej wysokości na konto Pensjonatu w terminie 5 dni od dokonania rezerwacji. Zadatek należy wpłacić na rachunek: Sielski Zakątek Aneta Wierzbicka
  nr konta 39 1020 2980 0000 2702 0113 3719
  W tytule przelewu proszę podać termin pobytu
 3. W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Zadatek może zostać zwrócony tylko w przypadku, gdy otrzymamy od Państwa informację o ewentualnej rezygnacji z pobytu nie później niż na 14 dni przed datą przyjazdu.
Prawa i obowiązki
 1. Gość Obiektu zobowiązany jest do okazania właścicielowi obiektu dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport) przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, klucze do pokoju nie zostaną wydane.
 2. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich pracownikom, bądź właścicielowi obiektu.
 3. Gość obiektu nie może przekazać pokoju innym osobom nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w Pensjonacie nie mogą przebywać na jego terenie bez zgody właścicieli.
 5. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu pozostałych Gości.
 6. Wszelkie biesiady, imprezy, spotkania mogą odbywać się jedynie w salonie ogólnodostępnym na parterze budynku, oczywiście z zachowaniem ciszy nocnej.
 7. Gotowanie, przyrządzanie posiłków dozwolone jedynie w kuchni ogólnodostępnej.
 8. W kuchni ogólnodostępnej oraz miejscu na grill, ognisko utrzymywanie porządku i czystości należy do osób z nich korzystających.
Odpowiedzialność
 1. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty poczynionych uszkodzeń,  zniszczeń i opuszczenia obiektu.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób wg cen odtworzeniowych.
 4. Właściciele mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu właścicieli lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających na jego terenie, lub też w inny sposób zakłócił spokój w pokojach gościnnych.
 5. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony. Właściciele nie ponoszą  odpowiedzialności za pozostawione pojazdy (za ich zniszczenie/kradzież) ani za znajdujące się w nich mienie.
 6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. W przypadku niedostosowania się do zakazu: Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł. Gość zostanie obciążony również ewentualnymi kosztami interwencji straży.
Pozostałe informacje
 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości.
 3. W usługę nie wliczono sprzątania pokoi podczas ich zamieszkania.
 4. W cenę pokoju wliczone jest Wi-Fi oraz parking.
 5. W cenę pokoju nie jest wliczona opłata klimatyczna, wynosi ona 1,80 zł za dobę za osobę.
 6. Po zakończeniu pobytu należy zdać pokój wraz z kluczami właścicielowi.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami domowymi.
 9. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zagubienie lub uszkodzenie klucza pobieramy opłatę w wysokości 30 zł.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekażemy na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 12. Zabrania się posiadania na terenie obiektu broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
 13. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz mebli stanowiących wyposażenie obiektu; stoły, krzesła.
 14. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Regulamin Obiektu  ”Sielski Zakątek” podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej sielskizakatek.bieszczady.pl, oraz we wszystkich pokojach. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez właściciela  i obowiązuje od dnia 01.01.2021